Verkkosivujen tietosuojaseloste

 

Apteekki Trion kotisivujen tietosuojaseloste, versio 2, voimassa 7.11.2023 alkaen

 

1. Rekisterin yleiset tiedot

Rekisterin nimi on Apteekki Trion asiakasrekisteri (myöhemmin ”kotisivujen asiakasrekisteri”)

Apteekki Trio

Apteekkari: Anita Währn 

Y-tunnus: 3289454-7

Osoite: Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti

Puhelin: 03 884 210

Sähköposti: apteekkitrio@apteekit.net

 

2. Yhteydenotto

Tietosuojavastaava: Sanna Jokinen

Osoite: Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti

Puhelin: 03 884 210

Sähköposti: apteekkitrio@apteekit.net

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Kotisivut ovat apteekin viestintäkanava, josta asiakkaat saavat tietoa apteekista ja sen tuotteista ja palveluista. Sivuilla on yhteydenottolomake sekä linkkejä palveluihin, kuten linkki verkkoapteekkiin. Kotisivut tuottaa Fonecta. Kotisivuilla ei ole käytössä analytiikkaa, eikä Fonecta tallenna vierailijatietoja.

Asiakkaasta tallentuu henkilötietoja ainoastaan silloin, kun hän täyttää kotisivujen yhteydenottolomakkeen. Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on viestintä asiakkaan ja apteekin välillä. Henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen tietosuojalainsäädäntöön ja tietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Fonecta ei näe asiakkaan jättämän viestin tietoja, vaan lomakkeen lähetys tapahtuu salattuna (https) Mono Solutions:n taustajärjestelmään.

 

4. Yhteenveto Rekisterin tietosisällöstä

kotisivujen asiakasrekisteri sisältää seuraavat yhteydenottolomakkeelle tallentuvat tiedot:

-IP-osoite

-Nimi

-Puhelinnumero

-Sähköpostiosoite

-Asiakkaan viesti apteekille

-Asiakkaan antama suostumus yhteydenottoon

 

5. Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Lomakkeella lähetetyt tiedot ja lomakkeen täyttäjän IP-osoite tallennetaan käsittelijän Mono Solutions:n taustajärjestelmään Tanskassa. Tiedot poistetaan automaattisesti 30 päivän kuluttua.

 

6. Kuka käsittelee henkilötietoja

Apteekissa asiakastietoihin on pääsy vain apteekin työntekijöillä, jotka työtehtäviensä hoitamiseksi tarvitsevat tietoja. Työntekijät näkevät asiakastietoja vain siltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä. Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti. Tietojen käyttöä valvotaan.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen lähde on asiakas itse.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Lomakkeella lähetetyt tiedot tallennetaan käsittelijän Mono Solutions:n taustajärjestelmään Tanskassa.

 

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei käsitellä EU/ETA-alueen ulkopuolella.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Tiedot poistetaan automaattisesti 30 päivän kuluttua.

Asiakasrekisterin tiedot on suojattu teknisin, tietoteknisin ja hallinnollisin suojakeinoin. Tällaisia keinoja ovat mm. kulunvalvonta, turvallisuusjärjestelmät, suojattu yhteys, palomuuriratkaisut ja riskienarviointi ja -hallinta. Yhteydenottolomakkeen lähetys tapahtuu salattuna.

Sopimuskumppanit ovat huolellisesti valittuja ja heidän kanssaan on tehty henkilötietojen käsittelyn sopimus (DPA).

 

11. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus:

Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
Peruuttaa antamasi suostumus osittain tai kokonaan
Pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä kohdissa 1 ja 2 mainittuihin henkilöihin. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi reseptitiedot) tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavirasto, Ratapihantie 9, PL 800, 00521 Helsinki tai tietosuoja@om.fi.)

 

12. Evästekäytännöt

Asiakas antaa suostumuksen valitsemiensa evästeiden käyttöön ennen siirtymistään kotisivuille. Lue lisää evästeistä. Evästeiden tallentamisen tarkoituksena on parantaa asiakaskokemusta sekä kehittää palvelua ja markkinointia. 

 

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.

 

 

 

Sulje tietosuojaseloste »